Kezdőlap

Vass József (Sárvár, 1877. ápr. 25.Bp., 1930. szept. 8.): kalocsai nagyprépost, egyetemi tanár, miniszter. Rómában végezte a teológiát. Plébános, később hittanár és újságíró. 1911-ben a Szent Imre Kollégium ig.-ja. A Horthy-korszakban a pesti egy. teológiai karán tanár. Az 1920-as választáson a sárvári kerületben mandátumot szerzett. Tagja volt a fővárosi törvényhatósági bizottságnak is. 1920. aug. 17-től 1921. ápr. 14-ig közélelmezési, 1920. dec. 16-tól 1922. jún. 16-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter a Teleki-, ill. Bethlen-kormányban. A két királypuccs idején mint jó legitimista kapcsolatokkal rendelkező politikus közvetített Horthy és a király között. 1922. jún. 16- tól 1930. szept. 8-ig népjóléti és munkaügyi miniszter. Szociálpolitikai tevékenységét, törvényjavaslatait munkásellenes felfogása hatotta át. Minisztériumában széles körű anyagi visszaéléseket lepleztek le (Drehr-ügy stb.). Egyházi, közírói és publicisztikai tevékenységet is folytatott: Fordította Szt. Ágoston Vallomásait (I – II., Bp.; 1917). – F. m. A magyarok vígasztalása (Bp., 1916); Háborús levelek (Bp., 1916). – Irod. Régi jó világ (A Horthy-korszak nagy panamáiból, Bp., 1959).