Sárospatak, lovagterem
Lovagterem a sárospataki várban
Halász Zoltán: Magyarország.
Corvina, Budapest, 1980, 210. oldal.