I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

   Pukánszky Béla - Németh András

 

NEVELÉSTÖRTÉNET

Őskor
Ókor
Középkor
Reneszánsz és humanizmus
Reformáció és ellenreformáció
Az átmenet korszaka: XVII. század
A felvilágosodás győzelme
Iskoláztatás és pedagógia
a XIX. században

Magyar neveléstörténet 1848-1919
Iskolaügy és pedagógia
a XX. században

Iskolaügy és pedagógia Magyar-
országon 1919-1945 között

Az 1945 utáni magyar iskoláztatás
története

Az alábbi fejezeteket Pukánszky Béla írta: I-IV. fejezet; V. fejezet: A, B, C/1., D; VI. fejezet: A, B/2, C, D, E, F; VII. fejezet: A, B, C, D, F, G; VIII. fejezet: A, B, D, E, F, G/1-5; IX. fejezet: A, B, C/2; X. fejezet: C/5,6; XI-XII. fejezet. Németh András írta a következő fejezeteket: V. fejezet: C/1/a,b,c,2; VI. fejezet: B/1, D; VII. fejezet: E, H; VIII. fejezet: C, G/6., H, I, J, K, L; IX. fejezet: C/1,3; X. fejezet; XI. fejezet: C/1. A kéziratot lektorálta: Dr. Mészáros István, a neveléstudomány doktora. A címlap Jan Steen "Die Dorfschule" c. képének felhasználásával készült. Technikai szerkesztő: Karsai Róbert


© Pukánszky Béla, Németh András, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1996.