diéta vagy rendi országgyűlés

Pozsonyi országgyűlés 2.
Pozsonyi országgyűlés 3.
A rendiség országos képviseleti intézménye, amely a királlyal együtt gyakorolja a törvényhozó hatalmat. Felsőtábláján a főpapság és a főnemesség tagjai személyesen jelennek meg, alsótábláján a nemesi megyéket, a szabad királyi városokat, a szabad kerületeket és egyházi testületeket követeik a küldőiktől kapott utasítások alapján képviselik.

DT