szabadkereskedelmi rendszer

Minden (vám-, adó-, mennyiségi) korlátozástól, tilalomtól és állami beavatkozástól mentes gazdasági rendszer; a szabadversenyes kapitalizmus korában ezt tekintették ideális állapotnak. Tételeit a fiziokraták állították fel, majd a klasszikus angol közgaszdászok (Adam Smith és David Ricardo) fejlesztették átfogó elméletté.

FZ