várépítési segedelem, egyházi segély

Az egyházi birtokosok által fizetett jövedelemadó (1500 forintos évi jövedelem felett 10%, alatta 5%).

FZ