vármegye

Makói megyeháza
Heves vármegyei koronaőr
A nemesség önkormányzatára épülő középszintű közigazgatási és jogszolgáltatási egység. A személyesen megjelenő nemesség a közgyűléseken gyakorolta a politikai hatalmat. A közgyűlés választotta meg és látta el utasítással az országgyűlésre küldött megyei követeket, a megyei igazgatás és bíráskodás tisztviselőit, és helyi érvényű jogszabályokat, határozatokat hozott.

DT