Magyar Tudós Társaság

Magyar Tudós Társaság
A mai Magyar Tudományos Akadémia elődje 1830-ban jött létre (miután az 1825-ös országgyűlésen Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel létrehozására, s ehhez más főnemesek is csatlakoztak), s első elnöke Teleki József, alelnöke Széchenyi István lett. A nyelvtudományi osztály tagjaivá Kisfaludy Károlyt, Kisfaludy Sándort, Vörösmarty Mihályt, Toldy Ferencet, Kölcsey Ferencet, Pázmándi Horvát Endrét és Guzmics Izidort választották, Berzsenyi Dániel a bölcseleti osztály tagja lett, Kazinczy Ferenc pedig a történeti osztályba került. A Társaság eredményes munkát végzett a magyar nyelv szabályozása terén, 1832-ben elkészült a lényegében ma is érvényes helyesírási szabályzat, 1847-ben megjelent A magyar nyelv rendszere, s 1862 és 1874 között kiadták A magyar nyelv szótárát. Ezenkívül számos pályázatot hirdettek tudományos munkák megírására, s több alapvető tudományos munka kiadását vállalták.

SZGZ