Döbrentei Gábor (1785-1851)

Döbrentei Gábor
Író, szerkesztő, műfordító. Német egyetemen is tanult, széles körű nyelvtudást szerzett, olvasott németül, franciául, olaszul, angolul. Már diákévei alatt kapcsolatot teremtett magyar írókkal: Batsányival, Révaival, Virág Benedekkel és Kazinczyval, aki beajánlotta őt Erdélybe nevelőnek Gyulai grófékhoz. Itt alapította meg folyóiratát, levelezett csaknem minden íróval. Kazinczyval összekülönböztek az újítás kérdéseiben. 1820-ban Pestre költözik. 1830-ban a megalakuló Akadémia titkára lesz, 1833-1835-ben a pesti színház igazgatója. Fordított Molière-t (A fösvény), Shakespeare-t (Macbeth), a magyar ifjúsági irodalom egyik megteremtője. 1842-ben sok önkényes változtatással kiadta Berzsenyi műveit.

MM