Kisfaludy Károly (1788-1830)

Kisfaludy Károly
Kisfaludy: László király 1.
Kisfaludy Károly: Éjjeli szélvész
A katonai pályáját a képzőművészet és az irodalom kedvéért feladó, nemesi származású művész a kora romantikus festészet első hazai képviselője volt. Bár Bécsben szorgalmasan másolta népszerű kortárs természetfestők alkotásait, művészi kifejezőkészségét nem tudta olyan fokra fejleszteni, hogy összhangba kerüljön háborgó vihart, hajótörést, tűzvészt ábrázoló festményei szenvedélyes, drámai mondanivalójával.

Festői életművénél jelentősebb volt irodalomszervezői tevékenysége. 1822-ben elindított Aurora című irodalmi almanachjában nemcsak a klasszicizmussal szemben álló új, romantikus költői törekvéseknek adott hangot, hanem tudatos illusztráltatási tevékenységével a hazai történelem és honismeret népszerűsítésére is törekedett. Almanachja illusztrációihoz alkalmanként saját maga is készített rajzokat. Az Aurorának a hazai történeti festészetre gyakorolt hatását jelzi, hogy néhány illusztrációjáról - pl. a menekülő Dobozit, illetve a cserhalmi ütközetben harcoló László királyt ábrázolóról - az 1830-as években olajfestmények is készültek. Néhány témát - Árpád pajzsra emeltetése, Dobozi - az 1850-1860-as évek festői is átvettek.

PJ