presbiter

Egyházközségi pecsétek
A protestáns egyházközség élén álló egyházközségi tanács, illetve egyháztanács választott világi tagja.

FZ