palócok

Palóc ház
Szűkebb értelemben a Mátra és a Bükk északi lábainál, illetve az Ipoly völgyében élő magyar népesség neve. A 19. század elejétől a fogalmat - a nyelvjárási és a néprajzi rokon vonások alapján - kiterjesztették a Vágtól az Ipoly folyásáig terjedő terület lakosságára.

FZ