Nagy Lajos pecsétje 2
Nagy Lajos második pecsétje
Pór Antal - Schönherr Gyula: Az Anjou-ház és örökösei
In: A magyar nemzet története. Szerkesztette: Szilágyi Sándor
Athéneum, Budapest, 1895, III. kötet, 264. old. utáni tábla