ERDÉLY TÖRTÉNETE

HARMADIK KÖTET
1830-TÓL NAPJAINKIG


FEJEZETEK

A {X-XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

SZERKESZTETTE
SZÁSZ ZOLTÁN

HARMADIK KIADÁS

{1192.} A KÖTET SZERZŐI
KÖPECZI BÉLA
MISKOLCZY AMBRUS
SZÁSZ ZOLTÁN

A MELLÉKLETEKET SZERKESZTETTE
SZÁSZ ZOLTÁN és MISKOLCZY AMBRUS

KÉPSZERKESZTŐ
Szvoboda Gabriella

AZ ILLUSZTRÁCIÓKAT ÉS TÉRKÉPEKET RAJZOLTÁK
Palovics Lajos

A BURKOLÓ FOTÓIT MINDHÁROM KÖTETHEZ
Szigeti Györgyné készítette

© AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1986

PRINTED IN HUNGARY