Bünker, Johann Reinhard (Seebach, 1863–Sopron, 1914)

etnográfus. Tanítóképzőt végzett, Sopronban vállalt nevelői állást, majd 1890-től ev. iskolai tanító. Később a Soproni Városi és Megyei Múz.-ban dolgozott mint múzeumőr. Az egykorú Ny-Mo. németségének, a hienceknek kitűnő kutatója volt. Széles körű, korszerű tájékozódás alapján a magyar néprajz kérdéseihez is hozzászólt, kortársaira élénk hatást gyakorolt. Úttörő jellegű folklórkutatásai mellett (egy mesemondó teljes repertoárját összegyűjtötte) különösen jelentősek települési, építkezési vizsgálatai. Részletes, alapos anyagközlést publikált Sopron környéke és Ny-Mo. népi építkezéséről, lakáskultúrájáról. De foglalkozott az erdélyi székely és szász lakáskultúrával, a mo.-i lakóház fejlődésével is. A magyar ház európai helyzetét a millenniumi kiállítás néprajzi falujának ismertetése során igyekezett meghatározni: – F. m. Typen von Bauernhäusern aus der Gegend von Oedenburg in Ungarn (klny. Wien, 1894); Das ethnographische Dorf der ungarischen Milleniums-Landesausstellung in Budapest (klny. Wien, 1897); Typen von Dorffluren an der dreifachen Grenze von Niederösterreich, Ungarn und Steiermark (klny. Wien, 1900); Eine heanzische Bauernhochzeit (klny. Berlin, 1900); Das Székler-Haus (klny. Berlin, 1904); Dorffluren und Bauernhäuser in Ungarn (Herzogtum Salzburg, klny. Wien, 1909). – Irod. Karsai Kurzweil Géza: J. R. B. und die deutsche Volkskundeforschung (München, 1937).