cemende

az erkölcsileg kifogás alá eső, rendszeresen bűnöző vagy testileg piszkos, szennyes, általában női személyt nevezik így az ország déli részén (pl. Ormánság).