censuális föld

olyan allodiális jellegű föld, melyet tulajdonosa lakhelyül vagy gazdálkodásra állandó összegű pénzszolgáltatás fejében, ideiglenesen másnak átengedett. A censuális föld használója, birtokosa a censualista, taksás, → árendás nevet viseli. Gyakran előfordult, hogy a földesurak a jobbágyoktól elvett remanenciális és → irtásföldeket visszaadták, azaz bérbe adták nekik mint censuális földet. (→ még: árendás föld, → census, → kontraktualista föld, → taksa). – Irod. Varga János: A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái. 1767–1849 (Bp., 1967).