cigarettázás

a dohányzás egyik módja, a finom papírhüvelybe töltött dohány szívása. Eredete a 18. sz. elejére, Brazíliába megy vissza, ahol az indiánok dohányzási szokása volt. Spanyol- és Franciao.-on keresztül terjedt el Európában. Első nagy divatját a krími háború idejében (1856) élte, ahol sok nemzet katonái harcoltak és eltanulták egymástól a cigarettázás szokását. A cigarettázás gyors terjedésének feltétele a gyufa feltalálása, oka a gyors, bármily helyzetben való rágyújtás és dohányzás lehetősége volt. A cigarettázás a → szivarozással együtt a múlt század második felében háttérbe szorította a nyugodt körülményeket igénylő → pipázást. Jobban megfelelt a modernebb korok életritmusának. Szinte kizárólagos formája lett a dohányzás megváltozott szokásának. A dohányzó magyar parasztság nagyobb tömegekben csak az I. világháború után kezdte elhagyni a pipázást és tért át a cigarettázásra. – Irod. Takács Lajos: A dohánytermesztés Magyarországon (Bp., 1964).