cigula

Biharban, a Kunságon, a Felföldön és a Dunántúlon a szűrök szegéséhez, borításához használt vékony, gyakran piros posztócsík. Nevezik még cikulának, aláfogásnak is. Ezt később kicsipkézték. Csökülyben, ahol nem volt divat a posztóborítás, színes sodrással vagy zsinórral díszítették a szűröket, s a zsinór alá keskeny posztócsíkot, cigulát fogtak. Ezeket a szűröket nevezték csipkésnek. Cigula volt a neve a somogyi Garibaldi- vagy parasztszűr színes kontúrdíszítéseinek. A palóc szűrök keskeny, fekete szegése alá piros aláfogás, cigula járult. – Irod. Györffy István: Magyar népi hímzések. I. A cifraszűr (Bp. 1930).