circulus <lat.>

a → formulamesék s ezen belül a → csalimesék egyik válfaja (AaTh 2320). A mesemondó újra meg újra elismétel egy rövid történetet, mindaddig, míg a hallgatók meg nem unják. Mind a magyar nyelvterületen, mind nemzetközi vonatkozásban kevéssé vizsgált epikus forma. – Irod. Taylor, Archer: Formelmärchen (Hdwb. des deutschen Märchens, II. 3.).