C. Nagy Béla (Székesfehérvár, 1911–Bp., 1974)

népzenekutató, a Zeneművészeti Főiskola tanára (1966–74). Zeneszerzési tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán (1936) végezte, néprajzból a bp.-i tudományegy.-en szerzett végbizonyítványt (1948). A Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola tanára (1946–). A finnugor népek, a szomszéd népek, a tengerentúli népek zenéjének kutatója, később az afroamerikai népzene kutatásával is foglalkozott. Tanulmányai, cikkei a zenei szaklapokban, a Zenetudományi Tanulmányok sorozatban, a Studia Musicologicában, valamint az Ethnographiában jelentek meg. – F. m. Finnisch-ugrische Elemente in der ungarischen Volksmusik (Helsinki, 1965); Magyar népzene (Bp., 1969).