családi munka

a munkaszervezet alapformáinak egyik csoportja (→ munkaszervezeti alapformák), s felöleli mindazon munkákat, amelyeknek elvégzése során az egyén csak a családja tagjaival kerül munkaviszonyba, ill. más családokkal való kapcsolata esetleges, nem meghatározó jellegű. A családi munka azonban a nagyobb közösség munkaszervezetébe szervesen beilleszkedik, szemben az egyéni munkákkal. A család formája (kiscsalád, nagycsalád), a család tagjainak neme, kora, szakértelme stb. megszabja a családi munka körének nagyságát, s ugyanaz a munka egyes családoknál elvégezhető családi munkaként, míg más családoknál már csak a család körét átlépve valósítható meg. A családi munka osztályozásának alapja a családforma, s a munkák rendszerét, belső felépítését a családi munkamegosztás szempontjából szokták leírni. – Irod. Fél Edit: Egy kisalföldi nagycsalád társadalom-gazdasági vázlata (Érsekújvár, 1944); Morvay Judit: Asszonyok a nagycsaládban. Mátraaljai palóc asszonyok élete a múlt század második felében (Bp., 1956); Jávor Katalin: A parasztcsalád munkamegosztása egy nyírségi faluban (Debrecen, 1966).