Csánki Dezső (Füzesgyarmat 1857–Bp., 1933)

történetíró, levéltáros. A bp.-i egy.-en szerzett történelemtanári diplomát. Az Országos Levéltár főig.-ja (1919–). A Levéltári Közlemények szerk.-je 1923-tól. 1924-ben vallás- és közoktatásügyi államtitkár. 1900-tól az MTA rendes tagja, 1931–32-ben a Magyar Történelmi Társulat alelnöke. Széles körű történeti-földrajzi és helytörténeti kutatásai nagymértékben gazdagították a történeti néprajzkutatást. – F. m. Kőrösmegye a XV. században (Bp., 1893); Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában (Bp., 1890–1913. I–III. és V. A IV. kötetet Fekete Nagy Antal állította össze, Bp., 1941). – Irod. Domanovszky Sándor: Cs. D. (Századok, 1933).

Csánki Dezső

Csánki Dezső