akkulturáció

a kultúra változásának az a formája, amikor a fejlődés alacsonyabb szintjén álló társadalom egy magasabb szintű társadalomhoz kulturálisan hasonul. – Irod. The Social Science Research Council: Acculturation (American Anthropologist, 1954); Smith, R. J.: Az amerikai etnológusok akkulturációs kutatásai: a kialakulás és az újabb fejlemények (Műveltség és Hagyomány, VI., 1964).