csarap

Tolna megyében gyapjúharisnyát, gyapjúszárú csizmát, posztó félcipőt jelent. Szlavóniában a szó gyapjúharisnya jelentése mellett így hívták azokat a vászontalpú és vászonszárú lábbeliket, amelyeket bocskorban az aratáshoz viseltek. A csarap szerb közvetítéssel hozzánk került oszmán-török eredetű szó. – Irod. Kovách Aladár: A tolnamegyei Sárköz népviselete (Népr. Ért., 1907); Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár (Bp., 1965).

Színes, kötött harisnya (csarap) (1910 körül, Sárköz) Bp. Néprajzi Múzeum

Színes, kötött harisnya (csarap) (1910 körül, Sárköz) Bp. Néprajzi Múzeum