csárdatelek

a csárdák építményeihez (csárdaépület, szekérállás, kocsiszín, istálló, ól stb.) tartozó földterület, porta. Rendszerint kerítetlen volt, hogy a ki- és bemenő kocsik, szekerek szabadon közlekedhessenek. Csak azoknak a csárdáknak a telkein volt kerítés, ahol rendszeres állatpihentetés folyt vásárról jövet vagy vásárra menet. Az ilyen csárdatelkeken több rekeszre osztott karámok is álltak az egyes nyájak, falkák stb. elkülönítése céljára. A csárdatelkek fontos építményei voltak a kutak, amelyekhez az állatok itatására vályúk tartoztak. A csárdatelekhez bizonyos szokásjog is csatlakozott, pl. a környékén sok helyen szabad legeltetés volt.