Csatkai Endre (Darufalva, 1896–Sopron, 1970)

történész, művészettörténész, muzeológus. Bp.-en és Bécsben végezte az egyetemet. Magyar–német szakos tanári oklevelet szerzett. Szűkebb hazájának, a történeti Sopron megye és Sopron város művészettörténetével, valamint helytörténetével foglalkozott. 1945 után igen sokat tett a soproni múz. újjászervezéséért. 1954-ben a Sopron és környéke műemlékei c. kötetért a társszerzőkkel együtt Kossuth-díjban részesült. 1955-től haláláig szerk. a Soproni Szemlét. 1963-ban múzeumig.-ként ment nyugdíjba. A népi műemlékekkel, céhélettel, helytörténettel foglalkozó cikkeit és tanulmányait a történeti szemléletű néprajzi kutatás forrásként használhatja. – Irod. Domonkos Ottó: Cs. E. (Soproni Szle, 1970).