Csefkó Gyula (Baja, 1878–Szeged, 1954)

nyelvész, főiskolai tanár, az MTA l. tagja, a nyelvtudományok kandidátusa (1952). Néprajzi és művelődéstörténeti tárgyú cikkeket írt, melyek a magyar szólástörténettel és a néphittel foglalkoznak. – F. m. Szállóigék, szólásmondások (Bp., 1930). – Irod. Benkő László: „Hátra van még a fekete leves” (Megemlékezés Cs. Gy.-ról halála első évfordulóján, Tiszatáj, 1956. 1. sz.); Péter László: Cs. Gy. munkássága. Bibliográfia (Acta Universitatis Szegediensis, Néprajz és Nyelvtudomány, V–VI. Szeged, 1962).