Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság

a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúr Egyesülete (CSEMADOK) keretében működő társadalmi egyesület, melynek fő feladata a csehszlovákiai magyar néprajzi kutatások támogatása. Munkájában a CSEMADOK járási népművelési bizottságainak néprajzi szakcsoportjaira támaszkodik. Támogatja az önkéntes néprajzi gyűjtők munkáját, biztosítja szakmai továbbképzésüket, részt vesz néprajzi kiállítások és néprajzi szobák szervezésében. A Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 1969-ben alakult. Székhelye Pozsony.