Csengery Antal (Nagyvárad, 1822–Bp., 1880)

reformpolitikus, közgazdász és történetíró, az MTA tagja. A kiegyezést megelőző és követő években irányító szerepe volt az irodalmi és tudományos életben. A magyar mitológiakutatás módszertani kérdéseivel és társadalomfejlődési problémákkal is foglalkozott. „Ősvalláskutatásunkban” a samanizmussal való összehasonlítás elméletének a meghirdetője. A tudománytörténetben nevezetes Ipolyi Arnolddal, annak Magyar mythológia c. munkájáról folytatott vitája. Más vallástörténeti kérdésekkel is foglalkozott: a brahmanizmussal, buddhizmussal és az egyiptomiak vallásával. – F. m. Összegyűjtött munkái (I–III., Pest, 1870–74, új kiadásban I–V., Bp., 1884); Hátrahagyott iratai és feljegyzései (Bp., 1928). – Irod. Gyulai Pál: Emlékbeszéd Cs. A. felett (MTA Emlékbeszédek, 1913); Korompay Bertalan: Ipolyi és Cs. A magyar ősvalláskutatás évfordulójára (Ethn., 1956).

Csengery Antal

Csengery Antal