csikoltó

a → tézsla végén levő, járomra emlékeztető kis szerkezet vagy pár szem lánc egy nagyobb karikával, amellyel a tézslát pl. az eketaliga rúdjához csatolják. Mind a két változat nagyon elterjedt volt a magyarságnál és a környező népeknél (román, horvát, szlovák) a II. világháborúig. Neve igen változatos. Egyéb elnevezései: sikattyú, cságattyú, csikaté, kelevéz, csatlólánc.

Csikoltó

Csikoltó