csíktök

kabaktökből (lat. Lagenaria vulgaris) készült edény, amelyet fűzvesszőből csavart → kasornyába tesz a csíkász. Ha kevés a csík, a csíktökkel végigjárja a → csíkkasokat s ebbe rakja a zsákmányt. A csíkász a kabaktököt az udvarán neveli. A szlavóniai magyaroknál a csíktöknek csíkos tökző a neve. Kabaktökből víz, pálinka, liszt, tojás tartására is készítenek edényeket, amelyek etnogeográfiai kapcsolata a Balkán és a mediterrán területek felé követhető. A vastag héjú tökedények Európában már a neolitikumban használatosak voltak. – Irod. Herman Ottó: A magyar halászat könyve (I–II., Bp., 1887–88); Rütimeyer, L.: Ur-Ethnographie der Schweiz (Basel, 1924).

Csíktök kasornyával (Ecsedi-láp)

Csíktök kasornyával (Ecsedi-láp)