Csilizköz

a → Csallóköznek a történeti Győr m.-hez tartozott része. Nevét a Dunához csatlakozott Csiliz folyómederről nyerte, amely elválasztotta a Csallóköztől. 1918 óta Csehszlovákiához tartozik. – Irod. Pálos Ede: A Rábaköz és Győr vidékének népművészete (Népr. Ért., 1911).