csille

a paraszti gazdálkodásban egy szekérnyi boglya vagy egy kocsira való rakomány széna, szalma megnevezése. Ismeretes a Kisalföldön (Szigetköz, Fertő-vidék, Veszprém m.) és Debrecen körzetében. A 19. sz. elején 8–10 → petrence szénából raktak egy csillét. A szó a fenti értelemben a 16. sz. első felétől kimutatható eleme nyelvünknek. A csille valószínűleg a ’dereglye’ jelentésű német „Zille” szóból származik, s a jelentés fejlődése a széna vízi szállításával kapcsolatos. Például a Szigetközben a szénát még néhány éve is csónakokon, dereglyéken szállították. (→ még: csölle) – Irod. Paládi-Kovács Attila: A széna takarása a magyar parasztságnál (Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1970).