csirajozás, csiraj búbos

a Duna menti Doroszlón (Bácska) és környékén a párválasztó jellegű böjti leánykörtánc neve. Talán a horvát čire táncnév (kólófajta) magyaros továbbképzése. (→ még: karikázó) – Irod. Debeljak, M.–Ilijin, M.: Mad’arske narodne igre iz Vojvodine (Novi Sad, 1953); Ivančan, I.: Narodni Plesovi Hrvatske (I. Zagreb, 1964); Berkes Eszter: A szlavóniai magyar népsziget tánchagyományai (Tánctud. Tanulm., 1967–68, Bp. 1969).