csoportos udvar

olyan telekbeépítési rend, amelynél a lakóház és a különféle melléképületek nem egyvégtében, hanem a telek különböző részein, sarkaiban állnak, udvarteret fognak közre. Ellentéte a → soros udvar. Előfordul Európában a Párizsi-medence szélein, az Alpok területén, a Balkán ÉNy-i részén, továbbá Skandináviában és K-Európában – így Mo.-on, elsősorban az Alföld halmazfalvaiban. Ha a halmazfalvak korábban → szálláskertes rendszerűek voltak, a csoportos udvar újabb keletű. A lakóház ugyanis egymagában külön állott a település más részén levő gazdasági udvartól, ahol az egyes épületek lakóház nélkül alkottak csoportos udvart. Ez a körülmény is mutatja, hogy az udvarforma összefügg a gazdálkodás módjával, noha ez az összefüggés nem törvényszerű, mert egyéb tényezők is hatnak rá. Pl. a családszerkezet, amint a balkáni csoportos udvarnak zadrugával való kapcsolata világosan mutatja. Azonban a nagycsalád más udvarformával is jól összefér: a göcseji, őrségi kerített házak a rendezett udvar fogalmának felelnek meg.

Csoportos udvar: A telek jobb sarkában meredek szalmás fedelű ház, vele szemben az ól, hátul, keresztben a csűr (Kalotaszeg, v. Kolozs m.)

Csoportos udvar: A telek jobb sarkában meredek szalmás fedelű ház, vele szemben az ól, hátul, keresztben a csűr (Kalotaszeg, v. Kolozs m.)

Csoportos udvar alaprajza. Minden épület külön áll a telken, meghatározott helyen (A csűr kissé oldalt esik) (Kalotaszeg, v. Kolozs m.)

Csoportos udvar alaprajza. Minden épület külön áll a telken, meghatározott helyen (A csűr kissé oldalt esik) (Kalotaszeg, v. Kolozs m.)