csúfnév, névcsúfoló

gúnyos elnevezés, amelyet valakinek valamely feltűnő testi, lelki tulajdonsága, jellemvonása vagy valamely vele történt emlékezetes esemény miatt adnak. Társadalmi oldalról figyelmeztetés és egyben megszégyenítés. Megkülünböztetendő a ragadványnévtől (→ névadás), mert a csúfnév minden esetben az egyén elítélését fejezi ki, de megszokással érzelmi tartalma elszürkülhet, és eredeti funkciójától eltérően megkülönböztető névvé válhat. Ilyen formában örökölhető. Pl.: „Kelepce Mári”: mindig kelepelt mint a gólya. „Sunyi Menyus”: alattomos természetű ember. Tulajdonképpeni ragadványnév is csúfnévvé válhat bizonyos esetekben, pl. ha gyereket az anyja családi ragadványnevén hívnak. – Irod. Tárkány Szücs Ernő: Mártély népi jogélete (Kolozsvár, 1944); Tóth Katalin: A Karancs vidéki ragadványnevek kérdéseihez (Magyar Nyelvjárások, 1966).