csümölgetés

találós kérdések feladása és megfejtése. A falu hagyományos társas összejövetelein élt a rejtvénymondásnak ez a régies gyakorlata. A társaságból valaki megszólalt: „csümő, csümő, mi az?”, s feladta az első rejtvényt, amelynek megoldása után jöttek a következők. A feltehetően középkori eredetű szokásról a moldvai csángók köréből van adatunk. – Irod. Rokonföldi (Petrás Ince János): Találós mesék (Klézse, Moldva) (Magy. Nyelvőr, V. 1876); Mándoki László: Moldvai magyar találós kérdések (Janus Pannonius Múz. Évkve, 1968. 13.); Dömötör Tekla–Katona Imre–Ortutay Gyula–Voigt Vilmos: A magyar népköltészet (Bp., 1969); Márton Gyula: A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai (Nyelvtudományi Ért., 1969).