Csűry Bálint (Egri, 1886–Debrecen, 1941)

nyelvész, az MTA l. tagja. 1910-től a kolozsvári ref. kollégium, 1932-től a debreceni egy. rk., majd r. tanára. 1938-ban megalapította a debreceni egy. magyar népnyelvkutató intézetét. 1939–40-ben szerk. a Magyar Népnyelv c. évkönyvet. Elsősorban nyelvjáráskutatással foglalkozott. A. Kannistóval kiadta J. Wichmann hagyatékát, a moldvai csángók nyelvének szótári anyagát: Wörterbuch des ungarischen Moldauer Nordcsángó und Hétfaluer Csángódialektes (Helsinki, 1936). Számos néprajzi cikke jelent meg a különböző szaklapokban. A néprajzi és nyelvjárási gyűjtés szerves összekapcsolásának mo.-i meghonosítója volt. – F. m. Magyar lakodalom (Vőfélykönyv, Kolozsvár, 1924); Szamosháti Szótár (I–II., 1935–36). – Irod. Szabó T. Attila és Balassa Iván tanulmányai (Magy. Nyelvtud. Társ. kiadványai, Bp., 1941. 56. sz.).