darázsolás

ráncolások díszes, mintás levarrása. Tulajdonképpen az → átcsavarás egy fajtája. A lerakott ráncok mindegyikét két olyan hosszú függőleges öltéssel erősítik le, mint amilyen a tervezett minta szélessége. Ezek az öltések adják azt az alapot, amelyet átcsavarnak, hol a legegyszerűbb átcsavarással, hol úgy, hogy több szálat fognak át egyszerre, ezáltal hosszabb öltés keletkezik. Az átcsavarás lehet lépcsős is. Különböző szélességű sávok készülnek belőle. – Irod. Ferencz Kornélia és Palotay Gertrúd: Hímzőmesterség (Bp., 1940); Boser, R.–Müller, I.: Stickerei, Systematik der Stickformen (Basel, 1969).

Darázsolás (20. sz. eleje, Kalotaszeg, v. Kolozs m.)

Darázsolás (20. sz. eleje, Kalotaszeg, v. Kolozs m.)

Szoknyaráncolás mintás letűzése. Kalotaszeg. Néprajzi Múzeum, BudapestDarázsolás
Szoknyaráncolás mintás letűzése. Kalotaszeg. Néprajzi Múzeum, Budapest