Deák Geyza (?, 1870–Sárospatak, 1931)

tanár, rajztanár. Pápán, majd a sárospataki kollégiumban tanított. Részletező, rajzi dokumentációval kísért leírásokat tett közzé az ungi Tiszahát népéről. Ezek a századforduló körüli időszak É-alföldi anyagi kultúrájának becses forrásai. Rendszeresen jelentek meg rajzai a Vasárnapi Újságban is. Többek között Szántó Kovács János hódmezővásárhelyi paraszt-földmunkás vezető peréről készített tudósítói rajzokat. Tárgyi néprajzi, népművészeti gyűjteménye a sárospataki Tudományos Gyűjtemények Múz.-ába került. – F. m. A magyarság és a rajzolás (Sárospatak, 1906); Az ungvármegyei Tiszahát népi építkezése és művészete (klny. Bp., 1910). – Irod. D. G. (Ethn., 1932).