Debreczeni Ember Pál (Debrecen, 1660 körül–Olaszliszka, 1710)

ref. lelkész, egyháztörténész, egyházi író. 1685-től Thököly Imre támogatásával Hollandiában tanult. Sárospatakon, Debrecenben, Losoncon, Szatmáron lelkészkedett és tanított. Az ellenreformáció miatt többször szenvedett üldöztetést. A mo.-i prot. egyháztörténetírás megalapítója. Rengeteg adatot és korabeli forrást összegyűjtő terjedelmes művének kéziratát halála után veje Utrechtbe küldte, ahol Fr. A. Lampe egyháztörténész némi változtatással 1728-ban saját neve alatt megjelentette (Historia Ecclesiae Reformatae in Hungaria et Transsylvania). Művének értékes része a magyar néptörténet fontos forrása, a mo.-i ref. egyházközségekről adott jegyzéke, amely még a törökellenes felszabadító háborúk települési állapotát mutatja. Erdélyről nem készített ilyen jegyzéket. – Irod. Ferenczy Gyula: D. E. P. életrajza (Debrecen, 1882); Ritoók Zsigmondné: D. E. P. egyháztörténeti kéziratai (Magy. Könyvszle, 1973).