Dégh Linda (Bp., 1920–)

folklórkutató, az irodalomtudományok kandidátusa (1956). A bp.-i tudományegy.-en szerzett bölcsészdoktori oklevelet (1943). A Szabó Ervin Könyvtár (1947–), a Néptudományi Intézet (1949–) munkatársa, a bp.-i ELTE docense 1964-ig, jelenleg az USA-ban az Indiana University (Bloomington) néprajzi tanszékének tanára. Fő kutatási területei: a népi elbeszélő műfajok és funkciójuk, akkulturáció, interetnikus kapcsolatok, regionális és etnikai csoportok, modern és városi regionális folklór Európában és az USA-ban, magyar népi csoportok kultúrája az USA-ban. Az Indiana Folklore c. folyóirat szerk.-je. Több népmese-gyűjtemény gondozója és szerk.-je. Számos tanulmánya jelent meg magyar és külföldi folyóiratokban. – F. m. Pandur Péter meséi (I–II., Bp., 1941, 1942); A magyar népi színjátszás kutatása (Bp., 1947); A szabadságharc népköltészete (Bp., 1952); Útmutató a munkásosztály néprajzi vizsgálatához (Bp., 1953); Kakasdi népmesék (I–II., Bp., 1955, 1960); Märchen, Erzähler und Erzählgemeinschaft. Dargestellt an der ungarischen Volksüberlieferung (Berlin, 1962); Folktales of Hungary (Chicago University, 1965, 1969); Folktales and Society (Indiana University, 1969).