Degré Alajos (Zalaegerszeg, 1909–)

történész, a Zala megyei levéltár ny. igazgatója (1973), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1955). A bp.-i tudományegy.-en állam- és jogtudományi doktori oklevelet szerzett (1931), ügyvédi vizsgát tett (1936). Bírósági joggyakornok Szegeden (1931–) az igazságügymin.-ban teljesített szolgálatot (1937–), törvényszéki bíró (1940–), táblabíró Pécsett (1949–), a pécsi egy. adjunktusa (1951–). Jogtörténeti munkássága mellett Zala megyei helytörténeti kutatásokkal foglalkozik. Cikkei, tanulmányai jelennek meg a szakfolyóiratokban. – F. m. Magyar halászati jog a középkorban (Bp., 1939); Olvasókönyv Zala megye történetéhez (Zalaegerszeg, 1962).