Délvidék

történeti-politikai tájfogalom, koronként változó tartalommal. A középkorban „alvidék”, majd „végvidék” értelemben a D-mo.-i vármegyéket (Verőce, Pozsega, Szerém, Bács, Torontál, Temes, Keve), ill. a Dunán és a Száván túli bánságokat (Ózorai, Sói, Macsói, Szörényi) értették rajta. Később csak a → Bácskát és a → Bánságot (18–19. sz.) jelölte. 1918 után a Mo.-tól Jugoszláviához csatolt részeket nevezték Délvidéknek. Ma eltűnőben levő tájnév, szerepét átveszi a → Vajdaság elnevezés.