Demos

az európai szocialista országok (Albánia, Bulgária, Lengyelo., Csehszlovákia, Mo., SZU, Német Demokratikus Köztársaság, 1966-tól Jugoszlávia) néprajzi intézményeinek (tanszékek, intézetek, múz.-ok) információs folyóirata. A Német Tudományos Akadémia (Deutsche Akademie der Wissenschaften) adja ki Berlinben német nyelven. Megjelenik 1960-tól évente két, 1969-től évente négy számban. Szerkesztő bizottsága a részt vevő országok delegált szerkesztőiből tevődik össze. Mo.-on szerkesztése az MTA Néprajzi Kutató Csoportjában folyik. A Demos a tagországokban megjelent néprajzi tárgyú könyvekről és tanulmányokról közöl rövid ismertető, referáló kivonatokat és regesztákat.

A Demos címlapja

A Demos címlapja