deperdita <lat. ’kárt szenved’ szóból>

azt a veszteséget jelenti, amely a jobbágyokat érte a hozzájuk elszállásolt császári katonaság miatt (→ porció). Deperdita elsősorban két dologból adódott: 1. A katonák és lovak kötelező élelmezését a kincstár a piaci áron alul számította be a porcióba. A kétféle ár közötti különbözet veszteséget jelentett a jobbágyoknak. – 2. Az ellenszolgáltatás nélkül elvett vagy megkövetelt juttatások, amelyeket senki sem térített meg a jobbágyoknak. (→ még: előfogat) – Irod. Varga János: A parasztság állami kizsákmányolása a 18. század első felében (Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon 1711–1790, szerk. Spira György, Bp., 1952).