deszkafal

elsősorban gazdasági épületeknél (csűr, kamra, gabonás, ólak), ritkábban lakóházaknál alkalmazott falszerkezet. A keményfából (ritkábban puhafából) hasított és bárdolt deszkákat a nagyobb épületeknél függőlegesen állították be a talpfa és a koszorú vágatába, esetleg hozzászegelték. A kisebb épületeknél általában a deszkákat vízszintesen, zsilipszerűen csúsztatták be a sarokoszlopok vájatába. A deszkafalat alkalmazták gazdasági épületek belsejében válaszfalnak is. A deszkafalat elsősorban fában gazdag vidékeken, a Dunántúl Ny-i és D-i részén, a Felvidéken, ÉK-Mo.-on, Szlavóniában és Erdélyben alkalmazták. (→ még: gerendavázas fal, → csűr, → istálló) – Irod. Bakó Ferenc: A faépítkezés emlékei Heves megyében (Az Egri Múz. Évkve, 1967); Erdész Sándor: Nyíregyháza népi építkezése (A nyíregyházi Józsa András Múz. Évkönyve, 1968); Füzes Endre: A gerendavázas gabonás (Ethn., 1970).