diakronikus módszer

történeti megközelítés; a kultúra tanulmányozásának az a módja, amely a kultúrtörténet eseményeinek és jelenségeinek egymásutániságát figyelembe véve az érdeklődést a kultúra fejlődésére összpontosítja. (→ még: szinkronikus módszer) – Irod. Ortutay Gyula: Magyar népismeret (Bp., 1937); Kroeber, A. L.–Kluckhohn, C.: Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions (Cambridge, 1952).