diffúzió <lat. ’szétterjedés’>

a néprajztudományban a → kultúrelemek elterjedése egyik helyről a másikra. (→ még: diffuzionizmus)